BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü

 

2015-2016 Yılı Faaliyet Raporu

Konu: BİLİMSEL ÜRETİME İLİŞKİN FAALİYETLER

Açıklama:

Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları (BTU) Koordinatörlüğü, 2015-2016 yılında BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı dersi yönergesini yenilemeyi ve 2016-2017 Güz dönemi itibari ile yürürlüğe sokmayı planlamaktadır. Bu yönergeye göre, BTU100 dersi içinde yer alacak konu başlıkları, Başkent Üniversitesi ve birimlerinin özel bilgisayar, bilişim ve bilgisayar tabanlı iletişim ihtiyaçları kapsamında, Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Belgesi (ECDL - European Computer Driving Licence)'nin son yıllarda gelişen teknolojinin ve yaşam koşullarının gereklerine uygun biçimde yenilenen temel modülü ve standart modülü dikkate alınarak Rektörlük onayına sunulacaktır.

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Hedeflerimiz;

1. Mevcut bilgisayar laboratuvarlarının gelişen yazılım ve donanıma dayalı olarak güçlendirilmesi ve güncellenmesi,

2. BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı dersi yönergesinin uzaktan öğretime uygun olarak yeniden düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması,

3. Bu doğrultuda 2015-2016 Bahar döneminde 4 şubeye pilot çalışması uygulanması,

4. Buna göre E-öğrenme projesinin Moodle uzaktan eğitim teknolojisinde materyallerinin geliştirilmesinin ve hizmet içi eğitim seminerlerinin planlanması,

5. http://btu100.baskent.edu.tr web sayfasının güncellenmesi ve 2016-2017 eğitim öğretim yılı için yeniden planlanması,

6. Üniversite içi idari ve akademik personele yönelik bilgi ve iletişim teknolojileri konularında gelişimi destekleyen hizmet içi eğitim seminerlerin düzenlenmesi,

7. Başkent Üniversitesi "Virtual Campus - Sanal Kampüs" projesinin planlanmasıdır.

Bu hedefler doğrultusunda yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz ise şöyle sıralanabilir;

1. Mevcut bilgisayar laboratuvarları gelişen yazılım ve donanıma dayalı olarak güçlendirilmiş ve güncellenmiştir.

2. BTU100 Bilgisayar okuryazarlığı dersi yönergesinin uzaktan öğretime uygun olarak yeniden düzenlenmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

3. 2015-2016 Bahar döneminde 4 şubeye pilot çalışması uygulanmıştır.

4. Bu bağlamda BUZEM tarafından E-öğrenme projesinin materyallerinin geliştirilmesi ve hizmet içi eğitim seminerleri planlanmıştır.

5. http://btu100.baskent.edu.tr web sayfası güncellenmiş ve 2016-2017 eğitim öğretim yılı için içeriği yeniden planlanmıştır.

6. 2016 yılı Şubat ayında üniversite içi idari ve akademik personele yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.

7. "Virtual Campus - Sanal Kampüs" projesi planlanmıştır.

Konu: ÖĞRENMEYİ MÜKEMMELLEŞTİRMEYE YÖNELİK FAALİYETLER

Açıklama:

BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı dersinin mühendislik fakültesi hariç tüm üniversite bölüm öğrencilerine verilmesi, bunun için laboratuvar sayısının yetersizliği, ders saatlerinin akşama kalması ve öğrenci devamsızlıkları, dersin öğrenilmesini sıkıntılı hale getirmiştir. Öğrenmeyi mükemmelleştirmek ve kaliteyi artırmak için ise dersin uzaktan eğitim yöntemleri ile çevrimiçi olarak verilmesinin planlanmasını zorunlu hale getirmiştir.

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Hedeflerimiz;

1. Öğrencilerin yenilikçi öğrenme yöntemleri kullanılarak yenilikçi ve yaratıcı özelliklerle donatılmalarının sağlanması,

2. Dersin içeriğine Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Belgesi (ECDL – European Computer Driving Licence)’nin temel modülü ve standart modülü göz önüne alınarak bir modülün daha eklenmesi,

3. Nitelikli öğretim elemanlarıyla öğrencilerin buluşturulması,

4. Her yarıyıl başında öğretim elemanları ile dersin tanıtılması ve fikir alışverişinde bulunulması için koordinasyon toplantısı yapılması,

5. Ara sınav niteliğinde proje uygulamaları ile öğrencilerin motivasyonunun artırılması, bilgilerinin taze kalmasının sağlanması ve değerlendirmelerinin yapılması,

6. Her hafta verilen uygulamaların artırılması ile öğrencilerin derse ilgi ve katılımının sağlanması,

7. Her dönem sonunda verilecek anketlerle dersin ve dersi veren öğretim elemanının değerlendirmesinin yapılması,

8. Uzaktan eğitim ile verilecek dersin tasarımı ve sürecin yürütülmesine yönelik planlamaların yapılmasıdır.

Bu hedefler doğrultusunda;

1. BTU100 dersi yönergesinin uzaktan eğitime uygun hale getirilmesi için revizyonu planlanmıştır.

2. Dersin içeriğine Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Belgesi (ECDL – European Computer Driving Licence)’nin temel modülü ve standart modülü göz önüne alınarak bir modül daha eklenmiştir.

3. Nitelikli öğretim elemanlarıyla öğrenciler buluşturulmuştur.

4. Her yarıyıl başında öğretim elemanları ile dersin tanıtılması ve fikir alışverişinde bulunulması için koordinasyon toplantısı yapılmıştır.

5. Ara sınav niteliğinde proje uygulamaları ve haftalık sayısı artırılmış uygulamalar ile öğrencilerin derse ilgi ve katılımı sağlanmaya çalışılmış ve değerlendirmeleri yapılmıştır.

6. Her dönem sonunda dersin ve dersi veren öğretim elemanının değerlendirmesinin yapılması için öğrencilere anket verilmiştir.

7. BTU100 dersinin Koordinatörlük tarafından BUZEM desteği ile uzaktan eğitim yöntemleri ile çevrimiçi olarak yürütülmesi için gerekli planlamalar yapılmıştır.

Konu: TOPLUMUN GEREKSİNMELERİNE YANIT VERMEYE YÖNELİK FAALİYETLER

Açıklama:

Toplumun gereksinimlerinin ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik aşağıdakiler planlanmıştır;

1. Toplumun gereksinimlerine yönelik seminer, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

2. Sanayi kuruluşları ile birlikte yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi,

3. Sertifikalı “Yaşam boyu eğitim” programlarının geliştirilmesi,

4. “Virtual Campus - Sanal Kampüs” projesinin tasarlanması ve ulusal boyuta taşınması,

5. Topluma hizmet kapsamında yaşam boyu öğrenmeye yönelik topluma açık bilgisayar okuryazarlığı programlarının geliştirilmesi,

6. Topluma hizmet kapsamında ilkokul-ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilere bilgi teknolojileri sertifika programlarının geliştirilmesi,

7. Bilgisayar okuryazarlığı programlarına uluslararası boyut kazandırılması,

8. “Dijital Okuryazarlık” eğitim projesinin geliştirilmesi,

9. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için bütçe ve diğer kaynaklarla ilişkilendirilmesi ve böylece gerçekçilik düzeylerinin de saptanabilmesi,

10. Yükseköğretim sistemlerinde ve üniversitemizde önem verilen toplumun gereksinimlerine yanıt vermek amacı ile stratejik planın revize edilmesidir.

Gerçekleştirebildiklerimiz ise;

1. "Virtual Campus - Sanal Kampüs" projesi tasarım aşaması devam etmektedir.

2. Topluma hizmet kapsamında ilkokul-ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilere bilgi teknolojileri sertifika programlarının geliştirilmesine devam edilmektedir.

3. "Virtual Campus - Sanal Kampüs" projesinin gerçekleştirilebilmesi için bütçe ve diğer kaynaklarla ilişkilendirilerek gerçekçilik düzeylerinin saptanmasına devam edilmektedir.

4. Yükseköğretim sistemleri ve üniversitemiz için önem arz eden toplumun gereksinimleri ön planda tutularak stratejik plan revize edilmiştir.

Başkent Üniversitesi BTU Koordinatörlüğü Hale H. Üstünel, PhD