BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü

 

2017-2018 Yılı Faaliyet Raporu

Konu: BİLİMSEL ÜRETİME İLİŞKİN FAALİYETLER

Açıklama:

Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları (BTU)  Koordinatörlüğü BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı dersi yönergesi yenilenmiş ve 2016-2017 Güz dönemi itibari ile yürürlüğe girmiştir. BTU100 dersi içinde yer alacak konu başlıkları, Başkent Üniversitesi ve birimlerinin özel bilgisayar, bilişim ve bilgisayar tabanlı iletişim ihtiyaçları kapsamında, Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Belgesi (ECDL – European Computer Driving Licence)’nin son yıllarda gelişen teknolojinin ve yaşam koşullarının gereklerine uygun biçimde yenilenen temel modülü ve standart modülü dikkate alınmış ve Rektörlük onayına sunularak kabul edilmiştir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Hedeflerimiz;

 1. BTU100 dersinin Koordinatörlük tarafından uzaktan eğitim yöntemleri ile çevrimiçi olarak yürütülmesine devam edilmesi,
 2. E-öğrenme materyallerinin güncellenmesi,
 3. BTU Koordinatörlüğü web sayfasının güncellenmesi, birim ve faaliyetlerinin tanıtılması, yararlı bilgiler verilmesi,
 4. BTU dersini veren akademisyenler arası bilgi, görüş, sorun ve ders materyali paylaşımına yönelik eposta grubu kurularak öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi,
 5. E-Eğitmen Eğitimi düzenlenmesi, dersi verecek öğretim elemanlarına Moodle platformu, Adobe Connect programı ve ders materyallerinin tanıtımı,
 6. ICT100 dersinin senatoya sunulması, geliştirilmesi, İngilizce materyallerinin hazırlanması ve dersin 2018 Güz dönemi itibari ile yürütülmeye başlanması,
 7. Üniversite içi idari ve akademik personele ihtiyaç ve talebe göre hizmet içi eğitim düzenlenmesi,

Bu hedefler doğrultusunda yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz ise şöyle sıralanabilir;

 1. BTU100 dersinin Koordinatörlük tarafından uzaktan eğitim yöntemleri ile çevrimiçi olarak yürütülmesine devam edilmiştir.

 2. Bu bağlamda BUZEM tarafından Moodle platformu yenilenmiş, ders materyalleri güncellenmiştir.

 3. BTU Koordinatörlüğü web sayfası güncellenmiştir.
 4. BTU dersini veren akademisyenler arası bilgi, görüş, sorun ve ders materyali paylaşımına yönelik eposta grubu kurulmuş öğretim elemanları bilgilendirilmiştir.
 5. E-Eğitmen Eğitimi düzenlenerek dersi verecek öğretim elemanlarına yeni Moodle platformu, Adobe Connect programı ve ders materyallerinin tanıtımı yapılmıştır.

 6. ICT100 dersinin senatoya sunulmuş, geliştirilmiş, İngilizce materyallerin hazırlanması tamamlanmış ve ders 2018 Güz dönemi itibari ile yürütülmeye başlanmıştır.

 7. İçerik ve öğrenme yönetim sistemi Moodle uzaktan eğitim platformunda şablon ders oluşturulmuş, şubeler açılmıştır.

Konu: ÖĞRENMEYİ MÜKEMMELLEŞTİRMEYE YÖNELİK FAALİYETLER

Açıklama:

Bilgi teknolojilerindeki hızlı ve sürekli değişimler nedeniyle bilgisayar okuryazarlığı yaşam boyu devam etmekte ve öğrenmeyi mükemmelleştirmek için öğrenci merkezli, yenilikçi yöntemlerin, ders içeriklerinin ve programların geliştirilmesi gereklidir. Bu kapsamda uzaktan eğitim yöntemleri ile çevrimiçi olarak verilmeye başlanan BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı dersi temel bilgisayar bilgilerini öğreterek bilgiye ulaşmayı sağlamakta ve böylece günlük hayatı kolaylaştırmakta ve yaşam kalitesini artırmaktadır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Hedeflerimiz;

 1. Öğrencilere uzaktan eğitim teknolojileri kullanma becerilerinin kazandırılması,

 2. Öğrencilere uzaktan eğitim ile alacakları dersin tasarımı ve sürecin yürütülmesine yönelik merkezi bir oryantasyon programı düzenlemek,

 3. Her hafta sunulan pdf dokümanı, video, kendimizi değerlendirelim testleri ile eş zamansız, video konferans gibi eş zamanlı iletişim araçları ile öğrencilerin derse ilgi ve katılımının sağlanması,

 4. Ders içerik ve materyallerinin öğrencinin öğrenmesine katkısını değerlendirmek üzere ölçme-değerlendirme çalıştayı düzenleyerek muafiyet ve final sınavı sorularının hazırlanması,

 5. Her dönem başında öğrencilere verilecek anketlerle ihtiyaç analizinin yapılması,

 6. Her dönem sonunda verilecek anketlerle dersin ve dersi veren öğretim elemanının değerlendirmesinin yapılması,

Bu hedefler doğrultusunda;

 1. Ders içerikleri hazırlanırken Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Belgesi (ECDL – European Computer Driving Licence)’nin son yıllarda gelişen teknolojinin ve yaşam koşullarının gereklerine uygun biçimde yenilenen temel modülü ve standart modülü dikkate alınarak hazırlanan ve 2016 Güz yarıyılında yürürlüğe giren BTU100 dersi yönergesi ile BTU100 dersinin yürütülmesine devam edilmiştir.

 2. Öğretim elemanı seçiminde nitelik ön planda tutularak ders içeriği konusunda bilgi sahibi, kendisini geliştiren, daha önce dersi verme tecrübesine, etkin öğrenme ve öğretme becerisine sahip iletişimi güçlü öğretim elemanları öğrenciler ile buluşturulmuştur.

 3. Ders öğrencilere Moodle üzerinden uzaktan eğitim teknolojileri ile çevrimiçi olarak sunulmuştur.

 4. Yarıyıl başında dersi alan öğrencilere uzaktan eğitim ile alacakları dersin tasarımı ve sürecin yürütülmesine yönelik merkezi bir toplantı (oryantasyon programı) ve basılı bir materyal ile ön bilgilendirme yapılmıştır.

 5. Video ile anlatılan uygulama çözümleri ve modül sonlarında verilen ödevler ile öğrencilerin güncel ve aktif kalması sağlanmış, değerlendirmeleri yapılmıştır.

 6. Her hafta sunulan pdf dokümanı, video, kendimizi değerlendirelim testleri ile eş zamansız, video konferans gibi eş zamanlı iletişim araçları ile öğrencilerin derse ilgisi ve katılımı sağlanmıştır.

 7. Ölçme-değerlendirme çalıştayı düzenlenmiş, muafiyet ve final sınavı soruları hazırlanmıştır.

 8. Dönem sonunda verilen anketlerle dersin ve dersi veren öğretim elemanının değerlendirmesi yapılmıştır.

 9. Yılsonunda dersi veren öğretim elemanlarına anket verilerek ders değerlendirilmiştir.

Konu: TOPLUMUN GEREKSİNMELERİNE YANIT VERMEYE YÖNELİK FAALİYETLER

Açıklama:

Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşması ile bilgisayar okuryazarlığı yeni bir boyut kazanarak dijital okuryazarlık kavramını ortaya çıkartmıştır. Dolayısı ile bugünün ve geleceğin işlerinde dijital okuryazarlık bir gerekliliktir.

BTU Koordinatörlüğü olarak toplumun gereksinimlerinin ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik amaçlarımızı şöyle sıralayabiliriz;

 1. Toplumun gereksinimlerine yönelik seminer, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

 2. Sanayi kuruluşları ile birlikte yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi,

 3. Sertifikalı “Yaşam boyu eğitim” programlarının geliştirilmesi,

 4. “Sanal Kampüs” projesinin ulusal boyuta taşınması,

 5. Topluma hizmet kapsamında yaşam boyu öğrenmeye yönelik topluma açık bilgisayar okuryazarlığı programlarının geliştirilmesi,

 6. “Dijital Okuryazarlık” eğitim projesinin geliştirilmesi,

 7. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için bütçe ve diğer kaynaklarla ilişkilendirilmesi ve böylece gerçekçilik düzeylerinin de saptanabilmesi,

 8. Başkent Üniversitesi “Virtual Campus – Sanal Kampüs” projesinin hayata geçirilmesidir.

 9. Yükseköğretim sistemlerinde ve üniversitemizde önem verilen toplumun gereksinimlerine yanıt vermek amacı ile stratejik planın revize edilmesidir.

Gerçekleştirebildiklerimiz ise;

 1. Başkent Üniversitesi “Virtual Campus – Sanal Kampüs” projesi hayata geçirilmek üzere Tübitak 4005 - Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programına başvuru yapılmıştır.

 2. Yükseköğretim sistemleri ve üniversitemiz için önem arz eden toplumun gereksinimleri ön planda tutularak stratejik plan revize edilmiştir.

Başkent Üniversitesi BTU Koordinatörlüğü Hale H. Turhangil Erenler, PhD