BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü

 

ICT100 Computer Literacy Dersi

BTU100 dersi 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Başkent Üniversitesine kayıt yaptıran tüm önlisans ve lisans öğrencileri için (Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi hariç) zorunlu olan bir derstir. 

2018-2019 Akademik yılı itibariyle eğitim dili %100 İngilizce olan programa kayıtlı olanlar ICT100 Computer Literacy dersini almaktadır. ICT100 dersi İngilizce olarak yürütülmekte ve muafiyet sınavı da İngilizce olarak yapılmaktadır.

ICT100 dersi, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ders programları kapsamında bilgisayar okur-yazarlığı kazandırması amaçlanan Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ile Temel Bilgisayar Bilimleri konuları kapsamında, bilişim teknolojileri temel kavramları, bilgisayar işletim sistemi kullanıcı arayüzü, yaygın olarak kullanılan yazılım paketleri, İnternet ve bilgiye erişim, bilgi yedekleme ve optik ortamların kullanımı, bellekler ve bilgi depolama birimleri, diğer temel donanım birimleri ve kullanımı, bilgi güvenliği ve virüs taraması, dış saldırılardan korunma gibi temel bilgisayar okur-yazarlığı konularını içerir. Ayrıca ICT100 dersinde, Başkent Üniversitesi ve birimlerinin özel bilgisayar, bilişim ve bilgisayar tabanlı iletişim ihtiyaçları kapsamında, Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Belgesi (ECDL – European Computer Driving Licence)’nin son yıllarda gelişen teknolojinin ve yaşam koşullarının gereklerine uygun biçimde yenilenen temel modülü ve standart modülü dikkate alınmıştır.

Yarıyıl başında yapılacak olan ICT100 Muafiyet sınavında, Senato tarafından belirlenen başarı ölçütlerini sağlamayan Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık bölümünde okuyacak veya bölümüne geçecek olan, Mühendislik Fakültesi hariç, tüm Başkent Üniversitesi öğrencileri (eğitim dili %100 İngilizce olan programa kayıtlı olanlar) ICT100 dersine, Başkent Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (BUOBS) üzerinden kayıt yaptırmak zorundadır.

ICT100 dersi Koordinatörlük tarafından uzaktan öğretim yöntemleri ile çevrim içi olarak yürütülür. Tüm esaslar her yarıyıl başında Koordinatörlük tarafından öğrencilere duyurulur. ICT100 dersinin yapısı, içeriği ve işlenişi tüm öğrenciler için ortaktır, okur-yazarlık niteliğinde olduğu için müfredat bölümlere göre farklılık göstermez.

ICT100 dersini, lisans programlarında İngilizce hazırlık eğitimine girmesi gereken öğrenciler hazırlık sınıfının güz ya da bahar yarıyılında, hazırlık sınıfından muaf olan lisans öğrencileri ile önlisans ve Konservatuar öğrencileri eğitimlerinin ilk akademik yılının güz ya da bahar döneminde alırlar. Bu ders, bir yarıyılda 14 hafta olarak yürütülür ve AKTS kredisi 2’dir.

ICT100 dersini almakla yükümlü olan ve bu dersten başarılı olamayan öğrenci, dersten başarılı olana kadar veya muafiyet kazanana kadar, bu dersi ilerleyen dönemlerde almakla yükümlüdür. Bu dersten başarılı olamayan veya muaf olamayan öğrenci Başkent Üniversitesi’nden mezun olamaz.

Detaylı bilgiler Bilgisayar Okuryazarlığı Eğitim-Öğretim Yönergesinde mevcuttur.


ICT100 Computer Literacy Dersi Tanıtım Broşürü

ICT100 Computer Literacy Dersi Modülleri

ICT100 Computer Literacy Dersi Değerlendirme