BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü

 

BTU Koordinatörlüğü Hakkında

Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğünün görevi Bilgisayar Okuryazarlığı dersini (BTU100/ICT100) uzaktan eğitim yöntemleri ile çevrimiçi olarak yürütmek,  muafiyet ve final sınavlarının gerçekleşmesini sağlamaktır. Ayrıca, BTU Koordinatörlüğü BUZEM desteği ile eğitim programının geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamaktadır.

Bu çerçevede ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirerek ortaya çıkan ihtiyaçlar ışığında BTU100/ICT100 dersinin içeriğini, Başkent Üniversitesi ve birimlerinin özel bilgisayar, bilişim ve bilgisayar tabanlı iletişim ihtiyaçları kapsamında, Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Belgesi (ECDL – European Computer Driving Licence)’nin son yıllarda gelişen teknolojinin ve yaşam koşullarının gereklerine uygun biçimde yenilenen temel ve standart modüllerini dikkate alarak belirlemiş ve öğretim materyallerini geliştirmiştir.

Akademik yıl başında öğrencilere BTU100/ICT100 dersi oryantasyon programı ile gerekli bilgiler duyurulmaktadır.BTU100/ICT100 dersine yönelik Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi Eğitimi ve Çalıştayı düzenlenmekte, her dönem için geçerli, güvenli ve uygulanmakta olan eğitim programı ile içerik ve kapsam bakımından uyumlu muafiyet ve final sınavları hazırlanmaktadır. Sınav sonuçları ile ilgili veriler ise Koordinatörlük tarafından değerlendirilmektedir.

Ayrıca akademik yıl boyunca güz ve bahar dönemleri başında öğretim elemanlarının mesleki gelişim ihtiyaçları gözönüne alınarak öğretim elemanlarına ve tüm akademik-idari personele hizmet-içi eğitimler verilmektedir. Yapılan dönemlik toplantılarda öğretim elemanları tarafından eğitim programının yürütülmesi ile ilgili verilen geribildirim ve oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılması sağlanmaktadır. Yaz dönemi için ise yapılması gereken faaliyetlere yönelik hazırlık ve uygulamalar yapılmaktadır.

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında BTU Koordinatörlüğü ekibi YKS ile gelen öğrencilerin kayıtları süresince Bilgi Masası, Fotokopi çekimi, Muafiyet-final sınavı gözetmenliği gibi faaliyetlerin tümünde de görev almaktadır.