BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü

 

Koordinatörlük Hakkında

Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü, Bilgisayar Okuryazarlığı derslerini (BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı/ICT100 Computer Literacy) uzaktan öğretim yöntemleri ile çevrim içi olarak yürütülmesini, muafiyet ve final sınavlarının gerçekleşmesini sağlamaktadır. Ayrıca, Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi (BUZEM) desteği ile eğitim programının geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamaktadır.

Bilgisayar Okuryazarlığı dersinin içeriği, ihtiyaç analizi sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda, Başkent Üniversitesi ve birimlerinin özel bilişim ihtiyaçları kapsamında, Uluslararası Bilgisayar Yetkinlik Belgesi (ICDL - International Computer Driving Licence)’nin son yıllarda gelişen teknolojinin ve yaşam koşullarının gereklerine uygun biçimde yenilenen temel ve standart modülleri dikkate alınarak belirlenmiş ve öğretim materyalleri geliştirilmiştir.

Bilgisayar Okuryazarlığı dersi hakkında gerekli bilgiler akademik yıl başında oryantasyon programı ile öğrencilere duyurulmaktadır. Her dönem düzenlenen Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi Eğitimi ve Çalıştayı kapsamında, içerik ve kapsam bakımından eğitim programı ile uyumlu muafiyet ve final sınav soruları hazırlanmaktadır. Sınav sonuçları ile ilgili veriler Koordinatörlük tarafından değerlendirilmektedir.

Akademik yılın güz ve bahar dönemi başında öğretim elemanlarının mesleki gelişim ihtiyaçları gözönüne alınarak öğretim elemanlarına ve ilgili akademik-idari personele hizmetiçi eğitimler verilmektedir. Yapılan dönemlik toplantılarda öğretim elemanları tarafından eğitim programının yürütülmesi ile ilgili verilen geribildirim ve oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılması sağlanmaktadır.

Fakülte/MYO BTU Koordinatör Temsilcileri ve dersin öğretim elemanları, YKS ile gelen öğrencilerin kayıtları süresince Bilgi Masası, Muafiyet-final sınavı gözetmenliği gibi faaliyetlerde de görev almaktadır.