BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü

 

BTU100 Dersi Muafiyet Sınavı Örnek Soru Seti

BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı dersi muafiyet sınavına hazırlanmak için tıklayınız. (Misafir girişi butonunu kullanınız).

Çevrimiçi(online) yapılacak sınav, çoktan seçmeli 25 sorudan oluşmaktadır.

Sınav uygulamalı yapılmayacaktır, ancak sorular daha önce uygulama yapmış bir öğrencinin cevap verebileceği niteliktedir.Sınav uygulamalı yapılmayacaktır, ancak sorular daha önce uygulama yapmış bir öğrencinin cevap verebileceği niteliktedir.

Örnek soru seti ise aşağıdaki gibidir;

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın merkezi işlem biriminin görevlerinden biri değildir?

 • 1 < 2 doğrudur gibi kararları vermek
 • 4+4= 8 gibi işlemleri yapmak
 • Bilgisayar üzerindeki aletlerin işlemciyle ve kendileriyle olan ilişkilerini düzenlemek
 • Bilgisayar üzerindeki aletlerin işlemciyle ve kendileriyle olan ilişkilerini kontrol etmek
 • Bilgisayarda oluşan görüntüyü monitöre aktarmak

Aşağıdakilerden hangisi bir girdi birimidir?

 • Yazıcı
 • Hoparlör
 • Fare
 • Dvd
 • Monitör

Bellek birimlerinin küçükten büyüğe sıralanması hangisidir?

 • TB-GB-MB-KB
 • MB-KB-TB-GB
 • KB-MB-TB-GB
 • KB-MB-GB-TB
 • MB-TB-KB-GB

Bir bilgisayar ağı içerisinde diğer bilgisayarlarla hizmet veren bilgisayara ne ad verilir?

 • Sunucu (Server)
 • İşlemci (Client)
 • Mini bilgisayar
 • Masa üstü bilgisayar
 • Ultra bilgisayar

MS-PowerPoint’te Ctrl + M kısayol tuşları ne amaçla kullanılır?

 • Sunum içinde varolan bir slaytın içeriğine sahip bir slayt eklenir
 • Geçerli slayttan slayt gösterisini başlatır
 • Asıl slayt görünümüne geçilir
 • Sunuya yeni slayt eklenir
 • Slayt düzenini değiştirir