BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü

 

BTU100 Dersi Muafiyet Sınavı Örnek Soru Seti

 

 • Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın merkezi işlem biriminin görevlerinden biri değildir?
  • 1 < 2 doğrudur gibi kararları vermek
  • 4+4= 8 gibi işlemleri yapmak
  • Bilgisayar üzerindeki aletlerin işlemciyle ve kendileriyle olan ilişkilerini düzenlemek
  • Bilgisayar üzerindeki aletlerin işlemciyle ve kendileriyle olan ilişkilerini kontrol etmek
  • Bilgisayarda oluşan görüntüyü monitöre aktarmak

 

 • Aşağıdakilerden hangisi bir girdi birimidir?
  • Yazıcı
  • Hoparlör
  • Fare
  • Dvd
  • Monitör

 

 • Bellek birimlerinin küçükten büyüğe sıralanması hangisidir?
  • TB-GB-MB-KB
  • MB-KB-TB-GB
  • KB-MB-TB-GB
  • KB-MB-GB-TB
  • MB-TB-KB-GB

 

 • Bir bilgisayar ağı içerisinde diğer bilgisayarlarla hizmet veren bilgisayara ne ad verilir?
  • Sunucu (Server)
  • İşlemci (Client)
  • Mini bilgisayar
  • Masa üstü bilgisayar
  • Ultra bilgisayar

 

 • MS-PowerPoint’te Ctrl + M kısayol tuşları ne amaçla kullanılır?
  • Sunum içinde varolan bir slaytın içeriğine sahip bir slayt eklenir
  • Geçerli slayttan slayt gösterisini başlatır
  • Asıl slayt görünümüne geçilir
  • Sunuya yeni slayt eklenir
  • Slayt düzenini değiştirir