BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü

 

BTU100 Dersi Modülleri

Modül 1: Başkent Üniversitesi'ne Özel Bilişim Konuları


 • Başkent Üniversitesi Web Sayfasını Kullanma
 • Başkent Üniversitesi E-posta servisini Kullanma
 • Başkent Üniversitesi Moodle Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemini Kullanma
 • BUOBS’u Kullanma

Çalışma: Moodle’da aktif ders takip etme

 

Modül 2: Web ve Internet Tabanlı İletişim


Internet

 • Temel Kavramlar
 • Güvenlik
 • Sosyal Medya

Web Tarayıcı

 • Temel Kavramlar
 • Ayarlar
 • Internet’te Dolaşma

İnternet’i Kullanma

 • Arama Yapma
 • Form Doldurma
 • Alışveriş Yapma

İletişim

 • Güvenlik
 • Anlık Mesajlaşma
 • E-posta Gönderme ve Alma

Çalışma: E-posta hesabı oluşturma

 

Modül 3: Bilgi ve İletişim Teknolojileri


Bilgisayar Donanımları

 • Temel Kavramlar
 • Bilgisayar Performansı
 • Hafıza Birimleri
 • Girdi Çıktı Birimleri

Yazılımlar

 • Temel Kavramlar

Ağlar

 • Temel Kavramlar

Güvenlik

 • Veri Güvenliği
 • Antivirüs Yazılımları
 • Diğer Güvenlik Yazılımları

Çalışma: Bilgisayar satın alma prensipleri

 

Modül 4: Bilgisayarı Kullanma ve Dosya Yönetimi


İşletim Sistemleri

 • Temel Kavramlar
 • Kurulum
 • Pencere/Simge Kullanımı

Dosya Yönetimi

 • Temel Kavramlar
 • Dosya ve Klasörler
 • Dosyalar ile Çalışma
 • Dosya Arama

Uygulamalar

 • Dosya Sıkıştırma
 • Program Kurma/Kaldırma

Yazıcı Yönetimi

 • Yazıcı Kurulumu
 • Yazdırma Seçenekleri

Çalışma: İşletim sistemi kurulumu

 

Modül 5: Kelime İşlemciler


Uygulamayı Kullanma

 • Dosyalar ile Çalışma
 • Üretkenliği Artırma

Dosya Oluşturma

 • Metin Girişi
 • Seçme, Değiştirme, Silme
 • Kopyalama, Kesme, Yapıştırma

Biçimlendirme

 • Metin
 • Paragraflar
 • Biçimler

Nesneler

 • Tablo Oluşturma
 • Tablo Biçimlendirme
 • Şekiller

Çıktı Hazırlama

 • Sayfa Yapısı
 • Kontrol Etme ve Yazdırma

Akademik Yazım

 • Referans Ekleme
 • Başlık Oluşturma
 • Dipnot Girme
 • Resim Yazısı Ekleme
 • İçindekiler Tablosu Oluşturma

Çalışma: Dönem Projesi Raporu oluşturma

 

Akademik Yayınları Arama

 • Web Tabanlı Tarama Yapabilme
 • Alan Uygun Tarama Araçları

Dijital Kütüphaneleri Kullanabilme

 • Başkent Üniversitesi Kütüphanesi'ni Kullanabilme
 • YÖK Ulusal Tez Merkezini Kullanabilme
 • Diğer Dijital Kütüphaneleri Kullanabilme

Çalışma: Dönem Projesi için Literatür Taraması Yapabilme

 

Modül 6: Sunular


Uygulamayı Kullanma

 • Dosyalar ile Çalışma
 • Üretkenliği Artırma

Sunu Hazırlama

 • Slaytlar
 • Master Slayt
 • Slayt Yapıları

Metin Biçimlendirme

 • Metin
 • Listeler
 • Tablolar

Grafikler

 • Grafik Kullanma
 • Çizim Yapma
 • Şekiller

Çıktı Hazırlama

 • Slayt Yapısı
 • Kontrol Etme ve Yazdırma

Slayt Efektleri

 • Slayt Geçişleri
 • Slayt Animasyonları

Akademik Sunum Kuralları

Çalışma: Akademik sunu hazırlama

 

Modül 7: Hesap Tabloları


Uygulamayı Kullanma

 • Dosyalar ile Çalışma
 • Üretkenliği Artırma

Hücreler

 • Hücreye Veri Girişi
 • Biçimlendirme
 • Sıralama
 • Kopyalama, Kesme, Yapıştırma

Çalışma Sayfası Yönetimi

 • Yeni Çalışma Sayfası Oluşturma
 • Satır ve Sütunlar

Formüller ve Fonksiyonlar

 • Matematik Formülleri
 • Fonksiyonlar

Grafikler

 • Oluşturma
 • Biçimlendirme

Çıktı Hazırlama

 • Çalışma Sayfası Yapısı
 • Kontrol Etme ve Yazdırma

Çalışma: Akademik Verinin Biçimli Sunulması

 

Modül 8: Veritabanı Uygulamaları


Veritabanlarını Anlama

 • Anahtar Kavramlar
 • Veritabanı Organizasyonu
 • İlişkiler
 • Operasyon

Uygulamayı Kullanma

 • Veritabanları ile Çalışma
 • Genel Görevler

Tablolar

 • Kayıtlar
 • Tasarım

Bilgi Alma

 • Ana Operasyonlar
 • Sorgular

Nesneler

 • Formlar

Çıktılar

 • Kayıtlar, Veri Aktarmak
 • Yazdırmak

Çalışma: Tablo, form ve rapor hazırlama