BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü

 

ICT100 Dersi Değerlendirme
  Sayısı Toplam Katkısı(%)
Ödev 4 20
Final 1 80


* Öğrencilere ödevlere ilişkin olarak 1 telafi hakkı verilmektedir. Tabloda belirtilen 4 ödevden dönem içerisinde daha önce gönderemediği veya notunu yükseltmek istediği 1 ödevi Moodle ÖYS'de son hafta açılacak olan yükleme alanına yüklemesi gerekmektedir. Gönderilen telafi ödevi ilgili ödevin yerine puanlandırılır.

** Bu değerlendirme yöntemlerine ek olarak, dersin öğretim elemanı tarafından öğrencilerin Moodle ÖYS'de Ders Tamamlama Durumları incelenerek ek puan verilmektedir. Moodle ÖYS'de yer alan ders materyallerinin öğrenciler tarafından takibi (ilgili dokümanların incelenmesi, ödevlerin gönderilmesi, vb.) önem arz etmektedir.