BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü

 

Örnek Soru Setleri

BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı Dersi Muafiyet Sınavı'na hazırlanmak için tıklayınız (Giriş için Misafir olarak giriş yap butonunu kullanınız).

ICT100 Computer Literacy Dersi Muafiyet Sınavı'na hazırlanmak için tıklayınız (Giriş için Misafir olarak giriş yap butonunu kullanınız).

  • Çevrim içi(online) yapılacak sınav, çoktan seçmeli 25 sorudan oluşmaktadır.
  • Sınav uygulamalı yapılmayacaktır, ancak sorular daha önce uygulama yapmış bir öğrencinin cevap verebileceği niteliktedir.

BTU100 Dersi Muafiyet Sınavı Örnek Sorular


1. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın merkezi işlem biriminin görevlerinden biri değildir?

A) 1 < 2 doğrudur gibi kararları vermek
B) 4+4= 8 gibi işlemleri yapmak
C) Bilgisayar üzerindeki aletlerin işlemciyle ve kendileriyle olan ilişkilerini düzenlemek
D) Bilgisayar üzerindeki aletlerin işlemciyle ve kendileriyle olan ilişkilerini kontrol etmek
E) Bilgisayarda oluşan görüntüyü monitöre aktarmak

2. Aşağıdakilerden hangisi bir girdi birimidir?

A) Yazıcı
B) Hoparlör
C) Fare
D) Dvd
E) Monitör

3. Bellek birimlerinin küçükten büyüğe sıralanması hangisidir?

A) TB-GB-MB-KB
B) MB-KB-TB-GB
C) KB-MB-TB-GB
D) KB-MB-GB-TB
E) MB-TB-KB-GB

4. Bir bilgisayar ağı içerisinde diğer bilgisayarlarla hizmet veren bilgisayara ne ad verilir?

A) Sunucu (Server)
B) İşlemci (Client)
C) Mini bilgisayar
D) Masaüstü bilgisayar
E) Ultra bilgisayar

5. MS-PowerPoint’te Ctrl + M kısayol tuşları ne amaçla kullanılır?

A) Sunum içinde varolan bir slaytın içeriğine sahip bir slayt eklenir
B) Geçerli slayttan slayt gösterisini başlatır
C) Asıl slayt görünümüne geçilir
D) Sunuya yeni slayt eklenir
E) Slayt düzenini değiştirir

 

ICT100 Dersi Muafiyet Sınavı Örnek Sorular


1. Which of the following expressions is incorrect?

A) Data and instructions in the computer are kept and processed as numbers.
B) Computers use only two numbers: 0 and 1.
C) Computer data kept as 8 bit series are called byte.
D) 1 bit refers to one letter or character.
E) Data in computer is carried out on metal lines called as data lines.

2. Which of the following buttons is used for line spacing in MS-Word?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

3. Which of the followings cannot be performed when adding a photo album in Powerpoint?

A) Determining number of photos in slides
B) Adding framework to photos
C) Making pictures black or white
D) Adding animation to photos
E) Change the order of photos

4. Which of the following formulas is used to get the sum between the cells A3 and A9 in MS-Excel?

A) =SUM(A3;A9)
B) =SUM(A3:A9)
C) =SUM(A2*A10)
D) =SUM(A3=A9)
E) =SUM(A3_A9)

5. Which of the below fields can be identified as primary key on the same table in MS-Access?

A) ID Number
B) Name
C) Surname
D) Department
E) Faculty