BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü

 

BTU100 Dersi Muafiyet Sınavı Hakkında

BTU100 dersi 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Başkent Üniversitesine kayıt yaptıran tüm önlisans ve lisans öğrencileri için (Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi hariç) zorunlu olan bir derstir. Muafiyet sınavına giriş zorunludur. Sınav başarı puanı 100 üzerinden 65 ve üstüdür. Başarılı olunmadığı takdirde dersin alınması zorunludur. Sınava giriş ücretli değildir.

 Muafiyet Sınavı Esasları

Her akademik dönemin başında, derslerin başlamasından önceki hafta yapılmakta olan BTU100 Muafiyet sınavını alarak, Senatoca belirlenen başarı kriterlerini sağladığı takdirde BTU100 dersinden muaf olunur. Muafiyet sınavından başarılı olan öğrenci, bu sınavın başarısına tekabül eden not ile başarmış kabul edilir ve bu not öğrencinin transkriptine yansıtılır.

Muafiyet Sınavı Konuları

Muafiyet sınavında öğrenci BTU100 ders içeriğinde temel bileşenleri verilen aşağıdaki konulardan sorumludur.

Bölüm 1.   Başkent Üniversitesine Özel Bilişim Konuları

Bölüm 2.   İnternet ve İletişim

Bölüm 3.   Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Bölüm 4.   Dosya Yönetimi

Bölüm 5.   Ara Yüzü Tanıma ve Kelime İşlemciler I

Bölüm 6.   Kelime İşlemciler II  - Tablo ve Resim Ekleme ve Biçimlendirme

Bölüm 7.   Kelime İşlemciler III – Çıktı Alma ve İleri Konular

Bölüm 8.   Akademik Yayın ve Kütüphane Tarama

Bölüm 9.  Tablo İşleme Yazılımları I 

Bölüm 10. Tablo İşleme Yazılımları II

Bölüm 11. Veri Tabanı Yönetimi I

Bölüm 12. Veri Tabanı Yönetimi II

Bölüm 13. Sunu Hazırlama I

Bölüm 14. Sunu Hazırlama II