BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü

 

Muafiyet Sınavı Hakkında

BTU100 dersi 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Başkent Üniversitesine kayıt yaptıran tüm önlisans ve lisans öğrencileri için (Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi hariç) zorunlu olan bir derstir.

2018-2019 Akademik yılı itibariyle eğitim dili %100 İngilizce olan programa kayıtlı olanlar ICT100 Computer Literacy dersini alacaktır. ICT100 dersi İngilizce olarak yürütülmekte ve muafiyet sınavı da İngilizce olarak yapılmaktadır.

  • Muafiyet sınavına giriş zorunludur.
  • Sınav başarı puanı 100 üzerinden 65 ve üstüdür. Başarılı olunmadığı takdirde dersin alınması zorunludur.
  • Sınava giriş ücretsizdir.

Muafiyet Sınavı Esasları

Her akademik dönemin başında, ders kayıt haftasının başlamasından önceki hafta yapılmakta olan BTU100/ICT100 Muafiyet sınavını alarak, Senatoca belirlenen başarı kriterlerini sağladığı takdirde BTU100/ICT100 dersinden muaf olunur. Muafiyet sınavından başarılı olan öğrenci, bu sınavın başarısına karşılık gelen not ile başarmış kabul edilir ve bu not öğrencinin transkriptine yansıtılır.

Muafiyet Sınavı Konuları

Muafiyet sınavında öğrenci BTU100 ders içeriğinde temel bileşenleri verilen aşağıdaki konulardan sorumludur.

Bölüm 1. Başkent Üniversitesine Özel Bilişim Konuları

Bölüm 2. İnternet ve İletişim

Bölüm 3. Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Bölüm 4. Dosya Yönetimi

Bölüm 5. Ara Yüzü Tanıma ve Kelime İşlemciler I

Bölüm 6. Kelime İşlemciler II  - Tablo ve Resim Ekleme ve Biçimlendirme

Bölüm 7. Kelime İşlemciler III – Çıktı Alma ve İleri Konular

Bölüm 8.  Akademik Yayın ve Kütüphane Tarama

Bölüm 9. Sunu Hazırlama I

Bölüm 10. Sunu Hazırlama II

Bölüm 11. Tablo İşleme Yazılımları I 

Bölüm 12. Tablo İşleme Yazılımları II

Bölüm 13. Veri Tabanı Yönetimi I

Bölüm 14. Veri Tabanı Yönetimi II